INFORMATIE

Blikvangers

Op maandag 14 oktober 2019 vindt het filmfestival Blikvangers plaats, een festival voor de afstudeerfilms van lichting 2019 HKU Audiovisuele Media en Animatie. Een hele dag lang vertonen jonge filmmakers hun documentaires, fictiefilms en animaties. Nieuw Nederlands filmtalent met nieuwe verhalen.

Naast het bekijken van de films is er de mogelijkheid om met de jonge makers in gesprek te gaan over hun projecten en hun toekomst. Wees welkom!

Dit festival vind plaats op 14 oktober met afsluitend een netwerkborrel. Iedereen die zich binnen het film werkveld begeeft is welkom, de toegang tot de films is gratis.

Iedereen is welkom!

Vertoningen:
HKU Blikvangers is te zien in het Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1 te Utrecht. (route)
Kijk voor de programmering bij het kopje blokkenschema.
De toegang is gratis en je hoeft niet te reserveren.

Organisatie
Blikvangers wordt georganiseerd door:
Brandi van de Mortel, Milou Rohde, Sophie van Bree, Raymon Hilkman, Pelle Nijburg, Mirthe Fernandes