Regen

Ravi Sandberg

David (17) zit in de knoop met zichzelf en de wereld om hem heen. Hij zoekt naar warmte, liefde en bevestiging, maar vindt die op de verkeerde plek; namelijk bij zijn buurjongetje Elias (11), die hij seksueel misbruikt. Uiteindelijk zal David geconfronteerd worden met de onvermijdelijke consequenties van zijn handelen, die grote gevolgen zullen hebben voor hemzelf, maar ook voor de mensen in zijn omgeving.

BLOK 2 FICTIE - Dingen des Levens
Contact | Website | Facebook